referenser

  1. Stan, KB, Douglas, SM, tillämpad farmakologi, Endokrinologi, 2011
  2. Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Effekt av metyltestosteronadministration på plasmaviskositet hos postmenopausala kvinnor, PubMed Artiklar, Online, 2002
  3. Rogerio, AL, klimakteriet och åldrandet, Yen & Jaffes reproduktiva endokrinologi (sjunde upplagan), 2014
  4. Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Effekterna av 17a-metyltestosteron, metandrostenolon och Nandrolone-decanoat på råtta-Estrous-cykeln, Fysiologi och beteende, 1997
  5. William, Llewellyn., Molecular Nutrition, anabola,2009
  6. Kickman, AT, Pharmacology of Anabolic Steroids, British Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018